Agouti Color Strips

Färg Pigmentering Stubb Baby päls Vuxen päls
Agouti
A* C* E* G* P*
Agouti Pigment Agouti Fuzz Agouti Fur Agouti Post Molt
Spotted Agouti
A* C* E* G* P* Spsp
Spotted Agouti Pigment Spotted Agouti Fuzz Spotted Agouti Fur Spotted Agouti Post Molt
CP Agouti
A* cbcb E* G* P*
CP Golden Agouti Pigment CP Golden Agouti Fuzz CP Golden Agouti Fur
Lt. CP Agouti
A* cbch E* G* P*
LCP Agouti Pigment LCP Agouti Fuzz LCP Agouti Fur
 


Back


Copyright © American Gerbil Society Inc.

Gerbil Color Strips får inte kopieras i del eller i sin helhet utan att i förväg fått skriftligt tillstånd från
The American Gerbil Society.