Black Color Strips

Färg Pigmentering Stubb Baby päls Vuxen päls
Black
aa C* E* G* P*
Black Pigment Black Fuzz Black Fur Black Post Molt
Spotted Black
aa C* E* G* P* Spsp
Spotted Black Pigment Spotted Black Fuzz Spotted Black Fur Spotted Black Post Molt
Siamese
aa cbch E* G* P*
Siamese Pigment Siamese Fuzz Siamese Fur Siamese Post Molt
Burmese
aa cbcb E* G* P*
Burmese Pigment Burmese Fuzz Burmese Fur Burmese Post Molt
 


Back


Copyright © American Gerbil Society Inc.

Gerbil Color Strips får inte kopieras i del eller i sin helhet utan att i förväg fått skriftligt tillstånd från
The American Gerbil Society.