Gray Agouti Color Strips

Färg Pigmentering Stubb Baby päls Vuxen päls
Gray Agouti
A* C* E* gg P*
Gray Agouti Pigment Gray Agouti Fuzz Gray Agouti Fur Gray Agouti Post Molt
Spotted Gray Agouti
A* C* E* gg P* Spsp
Spotted Gray Agouti Pigment Spotted Gray Agouti Fuzz Spotted Gray Agouti Fur Spotted Gray Agouti Post Molt
CP Gray Agouti
A* cbcb E* gg P*
CP Gray Agouti Pigment CP Gray Agouti Fuzz CP Gray Agouti Fur CP Gray Agouti Post Molt
 


Back


Copyright © American Gerbil Society Inc.

Gerbil Color Strips får inte kopieras i del eller i sin helhet utan att i förväg fått skriftligt tillstånd från The American Gerbil Society.