Ivory Cream Color Strips

Färg Pigmentering Stubb Baby päls Vuxen päls
Ivory Cream
aa C* E* gg pp
Spotted Ivory Cream
aa C* E* gg pp Spsp
Spotted Ivory Cream Pigment Spotted Ivory Cream Fuzz Spotted Ivory Cream Fur Spotted Ivory Cream Post Molt
 


Back


Copyright © American Gerbil Society Inc.

Gerbil Color Strips får inte kopieras i del eller i sin helhet utan att i förväg fått skriftligt tillstånd från The American Gerbil Society.