Nutmeg Color Strips

Färg Pigmentering Stubb Baby päls Vuxen päls
Nutmeg
aa C* ee G* P*
Nutmeg Pigment Nutmeg Fuzz Nutmeg Fur Nutmeg Post Molt
Spotted Nutmeg
aa C* ee G* P* Spsp
Spotted Nutmeg Pigment Spotted Nutmeg Fuzz Spotted Nutmeg Fur Spotted Nutmeg Post Molt
CP Nutmeg
aa cbcb ee G* P* Spsp
CP Nutmeg Pigment CP Nutmeg Fuzz CP Nutmeg Post Molt
 


Back


Copyright © American Gerbil Society Inc.

Gerbil Color Strips får inte kopieras i del eller i sin helhet utan att i förväg fått skriftligt tillstånd från The American Gerbil Society.