Polar Fox Color Strips

Färg Pigmentering Stubb Baby päls Vuxen päls
Polar Fox
A* C* ee gg P*
Polar Fox Pigment Polar Fox Fuzz Polar Fox Fur Polar Fox Post Molt
Spotted Polar Fox
A* C* ee gg P* Spsp
Spotted Silver Fox    
 


Back


Copyright © American Gerbil Society Inc.

Gerbil Color Strips får inte kopieras i del eller i sin helhet utan att i förväg fått skriftligt tillstånd från
The American Gerbil Society.