Red Eyed Fox Color Strips

Färg Pigmentering Stubb Baby päls Vuxen päls
Red Eyed Polar Fox
A* C* ee gg pp
Red Eyed Polar Fox Fur Red Eyed Polar Fox Post Molt
 


Back


Copyright © American Gerbil Society Inc.

Gerbil Color Strips får inte kopieras i del eller i sin helhet utan att i förväg fått skriftligt tillstånd från The American Gerbil Society.