Ruby Eyed White Color Strips

Färg Pigmentering Stubb Baby päls Vuxen päls
Ruby Eyed White
aa C* E* gg pp
Ruby Eyed White Pigment Ruby Eyed White Fuzz Ruby Eyed White Fur
 


Back


Copyright © American Gerbil Society Inc.

Gerbil Color Strips får inte kopieras i del eller i sin helhet utan att i förväg fått skriftligt tillstånd från The American Gerbil Society.