Silver Nutmeg Color Strips

Färg Pigmentering Stubb Baby päls Vuxen päls
Silver Nutmeg
aa C* ee gg P*
Silver Nutmeg Pigment Silver Nutmeg Fuzz Silver Nutmeg Fur Silver Nutmeg Post Molt
Spotted Silver Nutmeg
aa C* ee gg P* Spsp
Spotted Silver Nutmeg Pigment Spotted Silver Nutmeg Fuzz Spotted Silver Nutmeg Fur Spotted Silver Nutmeg Post Molt
CP Silver Nutmeg
aa cbcb ee gg P*
CP Silver Nutmeg Pigment CP Silver Nutmeg Fuzz CP Silver Nutmeg Fur CP Silver Nutmeg Post Molt
 


Back


Copyright © American Gerbil Society Inc.

Gerbil Color Strips får inte kopieras i del eller i sin helhet utan att i förväg fått skriftligt tillstånd från The American Gerbil Society.