Slate Color Strips

Färg Pigmentering Stubb Baby päls Vuxen päls
Slate
aa C* E* gg P*
Slate Pigment Slate Fuzz Slate Fur Slate Post Molt
Spotted Slate
aa C* E* gg P* Spsp
Spotted Slate Pigment Spotted Slate Fuzz Spotted Slate Fur Spotted Slate Post Molt
CP Slate
aa cbcb E* gg P*
CP Slate Fuzz CP Slate fur CP Slate Post Molt
 


Back


Copyright © American Gerbil Society Inc.

Gerbil Color Strips får inte kopieras i del eller i sin helhet utan att i förväg fått skriftligt tillstånd från
The American Gerbil Society.