Yellow Fox Color Strips

Färg Pigmentering Stubb Baby päls Vuxen päls
Yellow Fox
A* C* ee G* pp
Yellow Fox Pigment Yellow Fox Fuzz Yellow Fox Fur Yellow Fox Post Molt
Spotted Yellow Fox
A* C* ee G* pp Spsp
      Spotted Yellow Fox
 


Back


Copyright © American Gerbil Society Inc.

Gerbil Color Strips får inte kopieras i del eller i sin helhet utan att i förväg fått skriftligt tillstånd från The American Gerbil Society.